Kontakt

Radi by ste sa nás niečo opýtali? Neváhajte nás kontaktovať

Vaša správa bola odoslaná, ďakujeme

HT SH, s.r.o.

Sídlo:

Hollého 29, Sabinov

IČO:

36 515 574

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vl. č. 17270/P.

icon-telephone

   +421 918 654 188

icon-email

   htsh@htsh.sk

icon-location

  štrkovňa Šarišské Michaľany