Výroba kameniva

Veľkú úlohu pri ťažbe a spracovaní štrku zohrávajú ťažké stroje ako bagre, nakladače, bagre, sklápače, drviče a triedičky materiálu. Štrk je prírodný nespevnený materiál, ktorý vznikol rozbíjaním horniny, spracovaním jednotlivých častíc (najčastejšie vodou) a ich premiestňovaním. Podľa veľkosti jednotlivých častíc sa štrk delí na jednotlivé frakcie. Najbežnejšie frakcie sú 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, viac ako 16 mm.

V štrkovni Šarišské Michaľany sa štrk ťaží na povrchu pomocou pásových rýpadiel a nakladačom je dopravovaný do zásobníka triedičky, ktorá následne triedi jednotlivé frakcie štrku. Výskyt štrku však nie je taký častý a tiež sa nevyskytuje vo všetkých frakciách. Najčastejšie sa používa v stavebníctve na výrobu betónu alebo malty, na ktoré sú potrebné najjemnejšie frakcie štrku. Preto sa vyťažený a vytriedený štrk drví na menšie frakcie. Po získaní požadovaných frakcií je možné ho dodať stavebným firmám a ďalším zákazníkom.

 

V prípade záujmu o naše produkty navštívte náš eshop.

Nakupovať

Ak máte nejaké otázky, neváhajte a obráťte sa na nás.

Kontaktovať

Pôsobíme aj ako komplexný dodávateľ pre stavby.

Mám záujem