FRAKCIA 0-16

FRAKCIA 0-16
FRAKCIA 0-16
Kamenivo prírodné ťažené - hrubé
18,00 €/t cena s DPH
 
15,00 €/t Cena bez DPH
1m3 je približne 1.67t

Cena bez DPH:

15,00 €

Cena:

18,00 €

Približný objem:

0,60 m3

Počet ton: