Netriedený riečny štrk

Netriedený riečny štrk
Netriedený riečny štrk
Kamenivo prírodné ťažené - hrubé
11,40 €/t cena s DPH
 
9,50 €/t Cena bez DPH
1m3 je približne 1.67t

Cena bez DPH:

9,50 €

Cena:

11,40 €

Približný objem:

0,60 m3

Počet ton: