Netriedený riečny štrk

Netriedený riečny štrk
Netriedený riečny štrk
Kamenivo prírodné ťažené - hrubé
10,80 €/t cena s DPH
 
9,00 €/t Cena bez DPH
1m3 je približne 0.59t

Cena bez DPH:

9,00 €

Cena:

10,80 €

Približný objem:

1,70 m3

Počet ton: